Phát Triển Web

Phát triển web hiện đại

Phát triển web hiện đại xây dựng web đột phát để thay đổi hiểu biết của người dùng trong trong ngành công nghiệp, phát triển web dựa trên sử dụng các kiến trúc để giống với nguyên mẫu gốc hơn.

Xem Thêm
 

Ứng Dụng Web

Ứng dụng web

Xây dựng cho web tập trung vào thiết bị di động hoặc chuyển đổi doanh nghiệp để phù hợp với thực tế đa nền tảng hiện đại. Dựa trên các tiêu chí đáng tin cậy, nhanh chóng và thu hút.

Xem Thêm

Mô Hình Nội Dung

Mô hình nội dung nhằm thiết lập những mối quan hệ tồn tại giữa các phần nội dung khác nhau trên website, nội dung được phân loại và cấu trúc để hỗ trợ khả năng sử dụng. Nó đảm bảo rằng:

Xem Thêm
Trực Quan Dữ Liệu

Trực quan dữ liệu để nội dung được dễ dàng khám phá và tiêu thụ, nó làm tăng tốc độ hiểu giúp mọi người đưa ra quyết định. Tại cốt lõi của nó, trực quan dữ liệu để nội dung trở lên dễ hiểu.

Xem Thêm
Nội Dung Khuôn Mẫu

Thỉnh thoảng chúng tôi có hoàn thành xây dựng một trang web hoặc API, chúng là hoàn chỉnh tính năng chỉ còn chờ thêm nội dung vào đó. Chúng như khung để nội dung được thêm vào một cách tự nhiên.

Xem Thêm
Độc Giả Nội Dung

Những người đến với nội dung website được coi là các độc giả và họ cũng thực sự là những người đã khiến nội dung chạy trên internet. Hiểu về độc giả, độc giả là những ai, độc giả mục tiêu.

Xem Thêm

QA và Kiểm Tra

QA và Kiểm tra

Chúng tôi xem xét việc đảm bảo chất lượng và kiểm tra là tuyệt đối quan trọng đối với mọi dự án mà chúng tôi thực hiện, đó là vì sao các thành viên nhóm QA của chúng tôi tham gia từ ngày đầu tiên.

Xem Thêm
 

Bảo Trì & Hỗ Trợ

Bảo trì & Hỗ trợ

Trang web yêu cầu các nhà phát triển tận tâm và có kinh nghiệm, ngay cả sau khi dự án hoàn thành. Nhận thông tin cập nhật nhất quán và đáng tin cậy trên trang web của bạn từng bước theo tiến bộ.

Xem Thêm