CÁC VẤN ĐỀ


Đồ Họa

Adobe Photoshop
Phiên bản


Lập Trình

Visual Studio
Phiên bản


Nội Dung

CMS
Drupal
Joomla
WordpressXu Hướng
Tiêu Chuẩn

Áp dụng


Thiết Kế Website

Công cụ thiết kế web chuyên nghiệp


Công cụ thiết kế web
Sử dụng các phần mềm để thiết kế như Visual Studio cho thiết kế site và Photoshop để sử lý ảnh. Đây là các phần mềm chuyên nghiệp và ổn định, chúng đã được cung cấp lâu đời ở Việt Nam. Các phần mềm được sử dụng theo nguyên tắc giao phiên bản theo thời gian.

 

Tiêu chuẩn thiết kế web chuyên nghiệp


Tiêu chuẩn thiết kế web
Quy tắc hiển thị dùng làm chuẩn của thiết kế, tiêu chí “xem và cảm nhận” được áp dụng. Đó cũng chính là quy tắc “những gì bạn nhìn thấy là những gì bạn có được” nó tạo lên chấp nhận và công nhận. Ví dụ, trên đường ống url có các cách hiển thị là http và https.

Xu hướng thiết kế web


Xu hướng thiết kế web
Các nhà thiết kế công cụ sẽ tạo lên xu hướng, chẳng hạn như tích hợp hay kết hợp mới trong công cụ thiết kế có thể tạo lên năng xuất, hiệu quả và cách dùng cho nhà thiết kế web. Các xu hướng thiết kế mới nhằm để tạo lên phát triển cho nhà thiết kế hoặc người sử dụng.

 

Thiết kế web mobile


Thiết kế web Mobile
Bao gồm cả các thiết bị, sử dụng % và em để thiết kế. Thiết kế Mobile là một truyền thống mới, những giá trị về tiện lợi và hữu ích cho người dùng được cộng thêm. Nó được coi như là phương cách thiết kế hướng người dùng.

Mã thiết kế web chuyên nghiệp


Mã thiết kế web
Mã JS được dùng làm mã cơ sở cho các tương tác người dùng đơn giản. Mã C# dùng để thiết kế các chức năng phức tạp của website. Nói chung sử dụng mã để thiết kế giá trị động cho trang web và thiết kế back-end.


Xem thêm

 

Đồ họa thiết kế web chuyên nghiệp


Đồ họa thiết kế web
Đồ họa là cô đọng thể hiện và dễ phát triển. Các đồ họa có thể là mô hình, hình vẽ hay đồ họa đơn giản chúng được thiết kế để làm ảnh trên trang web.


Xem thêm