Các Dịch Vụ

Các dịch vụ của công ty bao gồm:
Phát triển web

Phát triển web hiện đại xây dựng web đột phát để thay đổi hiểu biết của người dùng trong trong ngành công nghiệp, phát triển web dựa trên sử dụng các kiến trúc để giống với nguyên mẫu gốc hơn ... Xem Thêm

Ứng dụng web

Xây dựng cho web tập trung vào thiết bị di động hoặc chuyển đổi doanh nghiệp để phù hợp với thực tế đa nền tảng hiện đại. Dựa trên các tiêu chí đáng tin cậy, nhanh chóng và thu hút ... Xem Thêm

Thiết kế web đáp ứng

Thiết kế web đáp ứng tạo ra website hiển thị tốt trên tất cả các thiết bị ... Xem Thêm

Chuẩn đoán SEO

Chuẩn đoán SEO cho trang web nhằm mục đích để kiểm tra xem các công cụ tìm kiếm ... Xem Thêm

QA và Kiểm thử

Chúng tôi xem xét việc đảm bảo chất lượng và kiểm tra là tuyệt đối quan trọng đối với mọi dự án mà chúng tôi thực hiện, đó là vì sao các thành viên nhóm QA của chúng tôi tham gia từ ngày đầu tiên ... Xem Thêm

Bảo trì và Hỗ trợ

Trang web yêu cầu các nhà phát triển tận tâm và có kinh nghiệm, ngay cả sau khi dự án hoàn thành. Nhận thông tin cập nhật nhất quán và đáng tin cậy trên trang web của bạn từng bước theo tiến bộ ... Xem Thêm