Chuẩn Đoán SEO

Chuẩn đoán SEO

Chuẩn đoán SEO cho trang web nhằm mục đích để kiểm tra xem các công cụ tìm kiếm có thể hiển thị nội dung trang web tốt như thế nào, nếu các công cụ tìm kiếm có thể tìm và tự động hiểu nội dung trang web sẽ cải thiện khả năng hiển thị của trang web cho các tìm kiếm liên quan.

Chuẩn đoán SEO để biết được điểm số sức khỏe SEO tổng thể, nếu có thể các sự cố SEO và các đề xuất khắc phục để đảm bảo sức khỏe SEO là đạt 100% hoặc tương đương, như vậy là trang web đã được chuẩn SEO hoặc chuẩn tối ưu hóa công cụ tìm kiếm, điều sẽ dẫn đến việc người dùng chấp nhận và tin cậy trang web hơn.

Mỗi công cụ chuẩn đoán SEO sẽ có những tiêu chí đánh giá và cho điểm trang web, chẳng hạn như Ahrefs SEO Audit hoặc Lighthouse SEO Audit, nhưng nói chung các công cụ đều đánh giá trang web theo các nhóm yếu tố chính để xem chúng được thực hiện tốt như thế nào. Việc chuẩn đoán SEO cho trang web bằng công cụ, có thể kết hợp với các thuật ngữ thiết kế web, sẽ giúp nhà thiết kế đưa ra các phân tích, điều chỉnh để đảm bảo nội dung trang web là tối ưu trước khi xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và đến với người dùng.

Tất cả các dự án web do chúng tôi phát triển đều được chuẩn đoán SEO bằng Lighthouse SEO Audit, chi tiết về công cụ các bạn có thể xem thêm tại đây.