Đào Tạo

Đào tạo phát triển web

Đào tạo cho phép bạn cho dù là người mới bắt đầu hay người dùng đã có kinh nghiệm sẽ không phải dựa vào một nhà cung cấp để thay đổi trang web của mình, thông qua đào tạo bạn sẽ làm chủ phát triển web và xây dựng các ứng dụng web với các kỹ năng mới và tầm nhìn độc đáo. Đào tạo có triết lý thành công là đưa người thông minh trở thành nhà phát triển web tuyệt vời.

Tùy thuộc vào mục tiêu và mức độ kinh nghiệm, bạn có thể chọn đúng cho mình chương trình thích hợp:
  • Khả năng truy cập web
  • Thiết kế web đáp ứng
  • Hình ảnh đáp ứng
  • Tối ưu trên các trình duyệt
  • Tối ưu hiệu suất website
  • Biểu mẫu web chuyển đổi cao
  • Bảo mật và An ninh
  • Phát triển ứng dụng web
  • Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)