Độc Giả Cho Nội Dung

Những người đến với nội dung website được coi là các độc giả và họ cũng thực sự là những người đã khiến nội dung chạy trên internet. Hiểu về độc giả, độc giả là những ai, độc giả mục tiêu cho nội dung là những điều mà chúng tôi xoay quanh cho nội dung phát triển.

Chúng tôi hiểu về độc giả và các yêu cầu để:
  • Tạo nội dung mà độc giả sẽ cần, thay vì tạo ra thứ mà chúng tôi nghĩ họ có thể cần
  • Tăng cơ hội ra mắt ứng dụng thành công và sinh lợi
  • Cho phép khởi chạy hiệu quả các chiến dịch tiếp thị trong các kênh phù hợp và phù hợp nhất
  • Chuẩn bị sẵn các thông số kỹ thuật ứng dụng tốt nhất giúp phát triển chương trình và chiến lược kiếm tiền

Các độc giả có thể đến từ các trình duyệt khác nhau, các hệ điều hành khác nhau, các thiết bị xem khác nhau. Chúng tôi tìm họ và tạo các thứ tự ưu tiên, đặc biệt là những người đang ở trên website, họ cần được kết nối.

Chúng tôi kết nối với độc giả thông qua nội dung cam kết, các website không nên chỉ trông đẹp mắt, chúng có chức năng và làm việc với độc giả mục tiêu trong tâm trí theo các ngữ cảnh khác nhau, có thể họ đang online hoặc offline. Đưa nội dung cho những người đã gắn kết hoặc những người đang tìm kiếm nội dung, hiểu những gì họ yêu và ghét để nội dung được sử dụng một cách hiệu quả nhất.


Các nội dung liên quan