Khả Năng Tiếp Cận Của Web

Chúng tôi thiết kế web cho khả năng tiếp cận tất cả mọi người không phụ thuộc vào thiết bị, ngôn ngữ, vị trí hoặc các yếu tố khác. Đáp ứng mục tiêu này, những người tàn tật cũng có thể truy cập được.

     

Với chúng tôi, khả năng truy cập là thiết yếu khi phát triển web để tạo các trang web và ứng dụng chất lượng cao và không làm khó bất kỳ ai khi sử dụng - theo truyền thống, chúng tôi nghĩ về người khuyết tật (thính giác, trực quan, vật lý, …), nhưng thực sự là nó cũng có lợi cho những người dùng thiết bị di động hoặc những người có kết nối mạng chậm. Qúa trình tuân theo những quy tắc cụ thể kết hợp với sử dụng công cụ kiểm thử để đảm bảo khả năng thực hiện.

1. HTML

Nội dung web được truy cập bằng cách đảm bảo các yếu tố HTML chính xác được sử dụng cho mục đích chính xác mọi lúc.

Thể hiện:
 • Sử dụng văn bản thay thế cho nội dung phi văn bản
 • Chú thích và các lựa chọn thay thế khác cho đa phương tiện
 • Sử dụng các nhãn văn bản có ý nghĩa
 • Chức năng có sẵn từ bàn phím
 • Nội dung có thể được cấu trúc theo những cách khác nhau
2. Tiếp cận di động

Nội dung web được truy cập trên thiết bị di động với các nền tảng phổ biến như iOS và Android thông qua các thực tiễn tốt nhất về thiết kế web và khả năng truy cập.

Ví dụ:
 • Sử dụng các biểu mẫu giàu để tối ưu nhập dữ liệu người dùng
 • Thiết kế cho các ngón tay, sử dụng khoảng trắng giữa các yếu tố để đảm bảo khả năng bấm
 • Thiết kế đáp ứng - Trang web là phù hợp trên thiết bị di động, tối ưu kích thước hình ảnh và không sử dụng các ảnh mà thiết bị không hiển thị được
3. Tiếp cận đa phương tiện

Một loại nội dung web khác để tạo khả năng truy cập là đa phương tiện - nội dung video, âm thanh và hình ảnh, các nội dung cũng được cung cấp các lựa chọn thay thế văn bản phù hợp để có thể hiểu được bằng các công nghệ hỗ trợ và người dùng chúng.

4. Tiếp cận trải nghiệm

Ý tưởng về JavaScript là nó nên được sử dụng đúng cách để cho phép trải nghiệm web có thể truy cập, đảm bảo rằng ngay cả nội dung phức tạp cũng có thể truy cập được.

Ví dụ: Các tương tác người dùng viết bằng JavaScript là sử dụng các trình xử lý sự kiện như mouseover, mouseout, onclick, … các sự kiện này sẽ không thể truy cập được bằng các cơ chế khác, như điều khiển bàn phím. Để giảm thiểu vấn đề này, có thể nhân đôi các sự kiện bằng các sự kiện tương tự có thể được kích hoạt bằng các phương tiện khác – tiêu điểm và làm mờ sẽ cung cấp khả năng truy cập cho người dùng bàn phím.

5. WAI-ARIA

WAI-ARIA được sử dụng khi cần thiết như là một công cụ tăng cường khả năng tiếp cận cho nội dung web và các ứng dụng web.

Có bốn lĩnh vực chính mà WAI-ARIA hữu ích trong:
 • Biển chỉ dẫn / Cột mốc
 • Cập nhật nội dung động
 • Tăng cường khả năng truy cập bàn phím
 • Khả năng tiếp cận các điều khiển phi ngữ nghĩa
6. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

Trang web có thể truy cập và được khai báo để có kết quả tìm kiếm tốt hơn, giảm chi phí bảo trì và tăng lượng người xem, …