Mô Hình Nội Dung

Mô hình nội dung nhằm thiết lập những mối quan hệ tồn tại giữa các phần nội dung khác nhau trên website, nội dung được phân loại và cấu trúc để hỗ trợ khả năng sử dụng. Nó đảm bảo rằng:

  • Khách truy cập đang ở đúng nơi (luôn luôn nói rõ họ đang ở đâu)
  • Khách truy cập dễ dàng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm (điều hướng rõ ràng, tìm kiếm, …)
  • Khách truy cập biết các tùy chọn của họ là gì (các liên kết như “xem thêm”, “nội dung liên quan”)
  • Khách truy cập có thể thực hiện các loại hành động (Call-To-Action rõ ràng)

Các cách tốt nhất có thể để thực hiện những điều này thỏa mãn cân bằng giữ mong muốn của người dùng và mục tiêu của công ty, trong mối quan hệ giữa nội dung - người dùng - ngữ cảnh trên góc độ thực tế.

Mỗi mô hình nội dung sẽ ghi lại tất cả các loại nội dung khác nhau có trong một dự án web nhất định. Nó chứa các giá trị chi tiết cho các yếu tố của từng loại nội dung, cũng như các mối quan hệ của chúng với nhau.


Các nội dung liên quan