Phát Triển Web

Phát triển web hiện đại xây dựng web đột phát để thay đổi hiểu biết của người dùng trong ngành công nghiệp, phát triển web dựa trên sử dụng các kiến trúc để giống với nguyên mẫu gốc hơn trên iOS và Android so với web bảo vệ cũ. Có thể nói phát triển web nhằm để tạo ra web của tương lai cho người sử dụng. Nó, web tương lai có thể giúp giải quyết những thách thức kinh doanh phức tạp nhất, những trở ngại mà hiện đang không thể giải quyết được.

Phát triển web hiện đại

Và chúng tôi muốn làm cho nó dễ dàng nhất có thể bằng cách xác định các tiêu chuẩn dành cho phát triển web hiện nay, các tiêu chuẩn để làm cho web tốt hơn. Chúng sẽ cho phép cam kết có ý nghĩa hơn trên web, tuân theo các tiêu chuẩn dưới đây để phát triển web đáp ứng tốt hơn các nhu cầu:

  • Đảm bảo trang web tải nhanh chóng, tải nhanh hơn
  • Hiệu suất ổn định, đáng tin cậy kể cả khi mạng kết nối chậm. Khả năng làm việc offline
  • Tăng tính bảo mật, đảm bảo trang web và dữ liệu người dùng được an toàn
  • Nội dung trang web hoạt động cho tất cả người dùng
  • Xây dựng các khả năng có ý nghĩa dựa trên trường hợp sử dụng
  • Tăng tính linh hoạt và trải nghiệm người dùng nâng cao (UX)
  • Thời gian phát triển nhanh hơn, giảm chi phí xây dựng

Phát triển web gồm hai bộ phận là phát triển front-end và phát triển back-end. Phát triển front-end trong phát triển web liên quan đến xây dựng những gì người dùng nhìn thấy khi tải website - nội dung, thiết kế và cách tương tác, điều này thực hiện với ba mã - HTML, CSS và JavaScript. Phát triển back-end kiểm soát những điều diễn ra sau hậu trường của website, các kịch bản back-end cho phát triển web được viết bằng nhiều ngôn ngữ và khung mã hóa khác nhau, như ASP.NET, Python, CoffeeScript, TypeScript.

Phát triển front-end & back-end

Hiệu quả và thành công cho người sử dụng, chúng tôi để phát triển web được dựa trên những điều cụ thể, những gì chúng tôi có thể làm và hoàn thành. Trong thời đại tự động hóa, đây là những điều giúp phát triển web vượt lên hơn cả thiết kế web:

Thiết Kế Trang Đơn Giản
Thiết kế một trang web đơn giản có thể được biết đến như tạo một trang web tĩnh … Xem Thêm
Thiết Kế Web Đáp Ứng
Thiết kế web đáp ứng tạo ra website hiển thị tốt trên tất cả các thiết bị … Xem Thêm
Nội Dung Khuôn Mẫu
Thỉnh thoảng chúng tôi có hoàn thành xây dựng một trang web hoặc API … Xem Thêm
Ứng Dụng Web
Xây dựng cho web tập trung vào thiết bị di động hoặc chuyển đổi doanh nghiệp … Xem Thêm
QA và Kiểm Thử
Chúng tôi xem xét việc đảm bảo chất lượng và kiểm tra là tuyệt đối quan trọng … Xem Thêm
Chuẩn Đoán SEO
Chuẩn đoán SEO cho trang web nhằm mục đích để kiểm tra xem các công cụ tìm kiếm … Xem Thêm
Bảo Trì và Hỗ Trợ
Trang web yêu cầu các nhà phát triển tận tâm và có kinh nghiệm, ngay cả sau khi dự án hoàn thành … Xem Thêm