QA và Kiểm tra

QA và Kiểm tra

Chúng tôi xem xét việc đảm bảo chất lượng và kiểm tra là tuyệt đối quan trọng đối với mọi dự án mà chúng tôi thực hiện, đó là vì sao các thành viên nhóm QA của chúng tôi tham gia từ ngày đầu tiên cho đến khi ra mắt website (và sau đó). Chúng tôi không hài lòng cho đến khi ứng dụng của bạn chạy thử nghiệm tự động và kiểm tra thủ công bằng các công cụ kiểm thử và làm cho nó hoàn toàn đáp ứng mong đợi của người dùng.

Kiểm tra được thực hiện thông qua:
  • Thiết lập môi trường thử nghiệm
  • Chạy thử
  • Giám sát
  • Tổng quan kết quả

Các nội dung liên quan