Thiết Kế Trang Landing Page

Thiết kế trang landing page được chúng tôi dùng như là "điểm xuất phát" cho một lĩnh vực công nghệ hoặc chủ đề nhất định, nó có thực hiện cung cấp các liên kết đến các trang con hoặc các chủ đề liên quan.

Để bắt đầu tạo một trang web đơn giản đầu tiên, có thể xem thêm thiết kế trang web đơn giản. Sau đây chúng tôi tóm lược 3 yếu tố chính mà các thiết kế trang landing page tốt nhất của chúng tôi dựa trên:

- Sử dụng bố cục đơn giản, rõ ràng
- Không có quá nhiều văn bản hoặc đồ họa cạnh tranh
- Kêu gọi hành động (Call-To-Action) mạnh mẽ