CÁC VẤN ĐỀ


Đồ Họa

Adobe Photoshop
Phiên bản

Lập Trình

Visual Studio
Phiên bản

Nội Dung

CMS
Drupal
Joomla
Wordpress

Xu Hướng


Tiêu Chuẩn

Áp dụng

Tiêu chuẩn áp dụng


Các tiêu chuẩn mà chúng tôi tuân theo trong thiết kế web:

seo     w3c     https     mvc     api