DANH MỤC


Đồ Họa

Adobe Photoshop
Phiên bản


Lập Trình

Visual Studio
Phiên bản


Nội Dung

CMS
Drupal
Joomla
WordpressXu Hướng
Tiêu Chuẩn

Áp dụng


Thiết Kế Website

Tiêu chuẩn áp dụng


Các tiêu chuẩn mà chúng tôi tuân theo trong thiết kế web:

seo     w3c     https     mvc     api