Trực Quan Dữ Liệu

Trực quan dữ liệu để nội dung được dễ dàng khám phá và tiêu thụ, nó làm tăng tốc độ hiểu giúp mọi người đưa ra quyết định. Tại cốt lõi của nó, trực quan dữ liệu để nội dung trở lên dễ hiểu, được mở rộng tới mức độ cần thiết.

Thiết kế trực quan khiến dữ liệu trở lên thực và hữu hình, chúng tôi tạo ra các thiết kế trực quan tốt để có thể tăng cường mối quan hệ với người xem dựa trên đảm bảo những vấn đề khi trực quan dữ liệu:

  • Biết những gì muốn giao tiếp (truyền thông giao tiếp)
  • Truyền đạt sự thật (dữ liệu tốt, được tổ chức chính xác)
  • Chỉ hiển thị đúng lượng dữ liệu
  • Ấn tượng trong tâm trí người xem

Trực quan dữ liệu ngoài để hiệu quả trong việc thể hiện nội dung, những hình ảnh trực quan thật sự sẽ khiến mọi người sống tốt hơn. Chúng giúp người dùng thấy nội dung là hữu ích và hiểu rõ hơn về vấn đề mà họ đang ở.


Các nội dung liên quan