Ứng Dụng Web

Ứng dụng web

Xây dựng cho web tập trung vào thiết bị di động hoặc chuyển đổi doanh nghiệp để phù hợp với thực tế đa nền tảng hiện đại. Dựa trên các tiêu chí đáng tin cậy, nhanh chóng và thu hút, phát triển ứng dụng web để cung cấp trải nghiệm người dùng phong phú.

+ Ứng dụng web: Các ứng dụng HTML5/JavaScript chức năng, tiện lợi và trực quan, như các ứng dụng web có thể truy cập và đáp ứng, các ứng dụng web có khả năng ngoại tuyến, các ứng dụng web biểu diễn. Xem thêm ứng dụng web lũy tiến

+ Web di động: Hiện đại hóa và di động các giao diện web hiện có, các lớp tích hợp để di động các hệ thống web cũ.
Các nội dung liên quan